top of page
3d forsiden.jpg

Vi hjelper deg med tegninger til byggsøknaden.

Enten du skal pusse opp, bygge på eller bygge helt nytt.

Plantegninger, fasade og snitt tegninger kan du enkelt bestille hos oss.

Vi kan også hjelpe deg med oppmåling, ideer eller dronefoto av eiendom.

Byggesøknad

byggtegningerprospekt.png

Hvilke type tegninger som må være med.

I henhold til dine ønsker vil vi utarbeide de tekniske tegningene du trenger.

Hvis et tiltak er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, må byggesøknaden inneholde en rekke elementer, blant annet byggesøknadstegninger.
 

Hvilke type tegninger som må være med i en byggesøknad varierer etter hva som skal bygges og reguleringsplanen som gjelder for tomten.

 

Men de vanligste tegningene som skal være med i en byggesøknad er:

 • Situasjonskart / utomhusplan

 • Plantegninger

 • Fasadetegninger

 • Snittegninger

I noen tilfeller er det også nødvendig med:

 • 3D-visualisering av bygg/bolig

 • Sol- og skygge analyse

 • Terrengsnitt/terrengprofil

 • Perspektivtegninger

3D visualisering.jpg

Hvilket krav stilles til Byggesøknadstegningene ?

 • Plantegninger, snittegninger og fasadetegninger i målestokk 1:100

 • Utomhusplan i målestokk 1:200. Bruk gjerne farger for å vise at kravene i kommuneplanen eller reguleringsplanen for eiendommen blir oppfylt.

 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Her kan det brukes farger eller skravur for å vise hvilke bygning søknaden gjelder. Situasjonskartet må kjøpes fra kommunen eller https://infoland.ambita.com/ .

 • Tegningene må ha rette streker, man kan for eksempel ikke tegne de for frihånd.

 • Alle tegningene må målsettes med relevante mål.

 • Formatet skal være A4 eller A3. Ved andre formater skal målestokk i A3 oppgis for nedkopiering.

 • Hvis søknaden leveres digitalt må hver tegning i egen fil (jpg eller pdf).

 • Tittelfelt må inneholde: Type tegning, tegningsnummer, målestokk, dato, adresse og ansvarlig foretak. Du kan også ha med anvisningsfigur og himmelretning.

 • Dersom det gjøres endringer på eksisterende bygning, skal man også sende inn tegninger av eksisterende situasjon (fra før endringen)

fjellhytte_edited.jpg

Fremgangsmåte

Vi kan bruke et gammelt grunnlag  eller en håndskisse til å utarbeide tegningen du trenger for ditt prosjekt.

Det er viktig at skissen er målsatt og dører og vinduer er plassert riktig.
Deretter lager vi 2D tegningene. 

Dette er plantegning, fasade og snitt tegning.

Etterpå kan vi bruke 2D filen i vårt 3D program for å lage en 3D-modell av bygget.

På den måten kan vi oppnå det utseendet og designet du ønsker.
En 3D visualisering er sjeldent et krav fra kommunen, men er lurt å ha med da det viser tydeligere det endelige resultatet.

bottom of page